Bożena BAJA

71 tekstów – auto­rem jest Bożena BA­JA.

****** ***

Być cieniem...
...jak on wędro­wać za wszytkim...
WIDZIEĆ PRAWDĘ!?

****** *** 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2017, 11:08

Łzy nie są oz­naką słabości.
Świad­czą je­dynie o tym,
że nasze SER­CE BI­JE PO WŁAŚCI­WEJ STRONIE... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2017, 11:30

****** ***

...tęskno­ta i rozmyślania...
Pier­wsze - wy­wołuje smu­tek w ser­cu, dru­gie smu­tek na duszy...
I jed­no i dru­gie BOLESNE.
Czy tak po­win­no być?

****** ***

Dot­knij dna mo­jej duszy.
Może poczu­jesz to, co ja czuję...? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 października 2016, 17:52

****** ***

Cze­kola­dowa pomadka.
SŁOD­KA MIŁOŚĆ, która nig­dy nie za­wie­dzie w uczu­ciach,
je­dynie pójdzie w boki...

****** *** 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2016, 18:36

****** ***

Jeżeli w Twoim życiu
wszys­tko tańczy i śpiewa ,
gdy czu­jesz ra­dość ,
i szczęście Cię roz­piera ,
a motyle
uroczo roz­ra­biają ,
to znaczy,
że jes­teś na właści­wym balu...
...bez ma­sek i udawania...

****** *** 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 czerwca 2016, 10:14

****** ***

Kar­miąc ko­goś kłam­stwa­mi,
nie myśl, że ten ktoś,
będzie czuł sytość...

****** *** 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 maja 2016, 14:31

****** ***

...mów do mnie szeptem...
...szept prze­mawia najgłośniej...

****** *** 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 maja 2016, 12:14

****** ***

Uśmie­chnij się do źdźbła tra­wy i po­wiedz jej - że jest piękna,
a zo­baczysz piękno,
ja­kie jest w Tobie...

****** *** 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2016, 10:17

****** ***

Do­tykam z czułością muzyki...
Jest jak wi­zual­na uczta,
pełna piękna i wzruszeń...

****** *** 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 maja 2016, 11:20

* ZIELEŃ NADZIEI SYMBOLEM *

****** ***
Hej!
Krnąbrna NADZIEJO!
Tyś bańką mydlaną!
De­likatną i kruchą....!
Na krótko!

Raz śmie­chem mnie witasz,
by do­dać OTUCHY...
Raz zno­wu - kuk­sańcem siarczystym.

Gdzie two­ja stałość?
Czy wszystko
- to lipa?

Bo miałaś być przy mnie, tuż obok...
by uśmiech mój nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 maja 2016, 09:15

Bożena BAJA

Zeszyty
 • " MÓJ DOM..." – ...to, co kocham na­zywam MOIM RA­JEM...tym jest właśnie MÓJ DOM...

 • " NIEBO i SŁONKO... " – ...CU­DOW­NA PA­RA - NIEBO i SŁON­KO...chy­ba zaw­sze is­tnieli ra­zem...

 • " Po prostu - JA... " – ...ja - SKROM­NY FIOŁEK...śpiewający won­ności sop­ra­nem...

 • " SZCZĘŚCIE... " – ...codzien­na RA­DOŚĆ SER­CA wędrująca za mną każde­go dnia, jak wielo­bar­wna tęcza...

 • "DELIKATNOŚĆ..." – ...czy wiesz czym jest de­likat­ność???????... ...to JA...

 • "MOTYLE..." – ...w pop­rzed­nim wciele­niu byłam MO­TYLEM wędrującym wśród łąk i pól i byłam wte­dy PRZESZCZĘŚLI­WA...

 • "TĘSKNOTA..." – ...tęskno­ta - cicha to­warzyszka, która wszędzie wędru­je ze mną...

 • "ŻYCIE" – ..."ŻYCIE" - dało mi życie, więc sta­ram się spożyt­ko­wać je, jak naj­le­piej...

 • * KWIATY * – ...czyż is­tniej coś piękniej­sze­go, niż wi­dok DZI­KIEGO FIOŁKA...?

 • * PRAWDA * – ...dla mnie naj­cenniej­sza rzecz na świecie...bez niej życie nie ma sen­su...jest NAJ­WYŻSZĄ WAR­TOŚCIĄ, sięga swoimi skrzydłami bar­dzo da­leko i otacza błogą ra­dością, która koi zas­mu­cone SER­CE...

 • *MIŁOŚĆ...* – ...tyl­ko MIŁOŚĆ ro­zumie, czym jest PRAG­NIENIE...

 • *NOC... * – *...NOC - CU­DOW­NA KU­SICIEL­KA...dla sprag­nionych czułości...*

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bożena BAJA

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

29 grudnia 2017, 11:08Bożena BA­JA do­dał no­wy tek­st ****** *** Być cieniem... ...jak on [...]

25 lutego 2017, 15:53Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st W słońcu tańczy [...]

25 lutego 2017, 15:51Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st Łzy nie są oz­naką [...]

15 stycznia 2017, 13:33nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Łzy nie są oz­naką [...]

15 stycznia 2017, 13:11Cris sko­men­to­wał tek­st Łzy nie są oz­naką [...]

15 października 2016, 22:09Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st ****** *** Cze­kola­dowa po­mad­ka. SŁOD­KA MIŁOŚĆ, [...]

15 października 2016, 22:05Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st ugasić tęsknotę gra na [...]

15 października 2016, 22:01Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st ****** *** ...tęskno­ta i roz­myśla­nia... Pier­wsze [...]

15 października 2016, 21:53Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st ****** *** ...tęskno­ta i roz­myśla­nia... Pier­wsze [...]

15 października 2016, 21:45Bożena BA­JA sko­men­to­wał tek­st Uciekać można od wszys­tkiego...i [...]